แฟรนไชส์ร้านแว่นสายตา EyeCare

เพื่อนๆรู้ไหมครับว่า

ธุรกิจร้านแว่นสายตา

ที่ร้อยทั้งร้อย

ร้านเค้าเงียบยังกะป่าช้า

แล้วธุรกิจนี้เค้าอยู่รอดได้ยังไง